måndag 30 januari 2023

Pendel med tågvärdar – nu eller för alltid?

Susann Högye-Bäckman

Avvecklingen av tågvärdarna pausad

av Susann Högye-Bäckman, vice ordförande för Seko Pendelklubben // Artikel i Offensiv
- - -

Ja, det är frågan och svaret är för oss ännu okänt.
Vad som är känt är att Trafiknämnden hade ett möte den 24 januari där punkt 12 på dagordningen handlade om att pausa avvecklingen av tågvärdar. Förslaget klubbades igenom och man gick ut i media och uttalade sig om att nu ska en ny utredning tillsättas och under tid av denna så ska pendeltågen besättas med tågvärd.
"Vi ser detta som en delseger, om än försiktig"
Hur reagerar då MTR på detta? Jo samma dag som Trafiknämndens möte sänder MTR.s trafikchef ut ett mail till samtliga kollegor. I det påtalar man att man inte mottagit några nya direktiv från sin uppdragsgivare, Trafikförvaltningen, varför man kommer att fortsätta som vanligt. Ett meddelande läggs nästan samtidigt ut på MTR.s interna kanaler om att det nya regionsstyret hade fattat beslut om att den tidigare aviserade utredningen ska påbörjas och Oj, vad man välkomnar den. Det kom också liksom tidigare en del floskler om hur viktig säkerheten är och att man samarbetat med skyddsombuden vid riskanalyser. Jo det har man till viss del gjort. Dock i efterhand då Arbetsmiljöverket slog ner på den tidigare riskanalysen och krävde samarbete med skyddet och hotade med vite i annat fall.

Hittills har MTR rullat ut två tågomlopp/dag (tågomlopp är från en startstation till slutstation och tillbaks, osv tills det tåget tas ur trafik för dagen) som endast har en förare ombord. Vänsterpartiet säger i sina sociala kanaler att nu i o m pausningen av PTU-projektet (Pendeltågens Tekniska Utveckling) ska inga förare köra ensamma.
Så tolkar inte MTR Trafiknämndens beslut. Ordern från Trafikförvaltningen, som är den instans som framför beslutet, tolkar man istället som att det endast är avvecklingen av tågvärdar som är pausad. Inte de redan tagna stegen i projektet.
Man fortsätter därför framföra två tågomlopp/dag utan tågvärd. Man kommer också fortsätta att installera kameror och utbilda förare i att framföra tågen ensamma.

Så hur ska nu den nya utredningen gå till? Ja, det framgår inte. Inte heller vem eller vilken instans som ska bistå mer än uppdragsgivaren Trafikförvaltningen.
Låt mig då påminna om MTR.s tidigare Säkerhetsdirektör David Lagneholm som nu innehar titeln VD för SL tillika chef för Trafikförvaltningen. Med sig har han också Erik Norling som tog över rollen som säkerhetsdirektör på MTR efter Lagneholm och som nu också han chef på Trafikförvaltningen. Hjälp mig gärna från att bli konspirationsteoretiker här!

Hur detta kommer sluta är för tidigt att säga. Men vi ser detta som en delseger, om än försiktigt. Att media och politiker har uppmärksammat problemen känns ändå hoppfullt.
Vi sätter nu hoppet till att man får till en oberoende utredning som tydligt visar det vi redan vet: att vi behöver vara två med säkerhetstjänst ombord på ett pendeltåg.

onsdag 18 januari 2023

Seger: Bergtäkten i Tungelsta stoppas

Stormöte på Ekeby loge. Foto: Mattias Bernhardsson.

12 års kamp har lett till seger

I kulturlandskapet söder om Tungelsta i Västerhaninge har det utkämpats en strid mellan ’David och Goliat’ i 12 års tid; hundratals boende har kämpat mot storföretagen Skanska och Jehander som försökt öppna varsin förödande bergtäkt i samma trakt. Först stoppades Skanskas bergtäkt i Västnora – nu stoppas även Jehanders bergtäkt i Ekeby-Utlida.

tisdag 17 januari 2023

Sveriges blåbruna regering den mest miljöfarliga EU-ordföranden


Regeringen vill sänka naturskyddet, försvaga miljöövervakningen, behålla kemiska bekämpningsmedel och fria storföretag från juridiskt ansvar 

Läs också:

av Mattias Bernhardsson
- - -

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeklubban i EU. Under det kommande halvåret kommer svenska ministrar och tjänstemän – som lyder under en blåbrun regering med SD i förarsätet – att leda förhandlingar i uppemot 300 politiska frågor. Sverige tillhör nu de EU-länder som hårdast och mest konsekvent motarbetar varje förbättring av naturvårdspolitiken – ett lag med de högerextrema och klimatförnekande regeringarna i Polen och Ungern. 

söndag 15 januari 2023

Splittra inte upp vården för våldtagna


Riskerna när det ska sparas genom omorganisation: specialiserad kunskap tunnas ut och sämre vård för patienterna


av Louise Strömbäck
// Artikel i Offensiv
- - -

Södersjukhuset i Stockholms ledning har lagt fram ett förslag om att splittra upp akutmottagningen för våldtagna, en avdelning som idag erbjuder en sammanhållen, specialiserad och trygg vård för personer som har utsatts för våldtäkt. En uppsplittring av avdelningen skulle rasera detta och omintetgöra orsaken till att avdelningen öppnades till att börja med.

lördag 14 januari 2023

Frys hyrorna och ta bort momsen på maten


Rättvisepartiet Socialisterna: Arbetarna och de sämst ställda ska inte betala krisen


av Per Olsson
// Artikel i Offensiv
- - -

År 2022 blev till ett ekonomiskt skitår för de flesta och tyvärr ser inte 2023 ut att bli ett bättre år; vanliga hushåll får en eller flera tusenlappar mindre att röra sig med per månad.

lördag 31 december 2022

Ett år av prischocker, militarism, krig och blåbrun sörja


Krönika
av Per Olsson // Artikel i Offensiv
- - -

Efter nära två år av pandemi och stora påfrestningar fanns förhoppningar om att år 2022 skulle bjuda på något bättre. De ljusglimtar som började tändas efter coronamörkret visade sig dock snabbt vara tillfälliga.

torsdag 22 december 2022

Pendeltågtrafiken som kollapsade

Susann Högye-Bäckman, vice ordförande för Seko Pendelklubben

Krönika
av Susann Högye-Bäckman, vice ordförande för Seko Pendelklubben // Artikel i Offensiv
- - -    

Att pendeltågen inte är pålitliga är allmänt känt. Men varför är det då så?

söndag 11 december 2022

Blåbrunt miljardregn över de rika


SD-styrda regeringens elstöd går till miljardärer och storföretag


av Per Olsson // Artikel i Offensiv
- - -

Levnadskostnadskrisen har snabbt också blivit till den nya blåbruna regeringens första kris.

tisdag 6 december 2022

Iran: Revolutionen går mot sin fjärde månad


Regimens försök att splittra rörelsen har hittills misslyckats


av Per Olsson
// Artikel i Offensiv
- - -

Måndagen den 5 december blev början till en ny våg av strejker och andra protestaktioner i Iran som ska nå sin höjdpunkt den 7 december (Studentens dag, då protester traditionellt hålls för hedra minnet av de studenter som mördades av shahens regim 1953).

tisdag 29 november 2022

SD:s pinocchiostyre i Haninge

Bilden är ett montage. Foto: Natalia Medina

Haningealliansen: "borgerligt styre med sverigedemokratisk politik" • Vill privatisera äldreboenden


av Mattias Bernhardsson
// Artikel i Offensiv
- - -

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar ett nytt kommunstyre i Haninge under namnet Haningealliansen. Tillsammans har de bara 21 av av 61 mandat. Sverigedemokraterna hoppar på som "stödparti" och garanterar majoritet i omröstningar – en vanlig SD-taktik som innebär att de får igenom sin högerextrema politik medan de fortsätter att kalla sig "opposition".

onsdag 23 november 2022

Hälften av alla kvinnor i Sverige har utsatts för sexuellt våld

I den yngsta åldersgruppens har 81 procent blivit sexuell trakasserade, och bland 25-34-åringar 85 procent, visar rapporten (Foto: Natalia Medina).

Studie om fysiskt och sexuellt våld, ekonomiskt våld, våld i hederns namn och sexuell utpressning blottlägger det strukturella kvinnoförtryck i Sverige


av Katja Raetz
, specialistsjuksköterska // Artikel i Offensiv
- - -

Mer än varannan kvinna (55 procent) har blivit utsatt för sexuellt våld, fysiskt våld eller hot om våld av någon man efter sin 15-årsdag. Om man inkluderar sexuella trakasserier i övergreppen blir siffran 66 procent, det vill säga två tredjedelar av alla kvinnor.

tisdag 22 november 2022

SD-styrda regeringen förklarar krig mot Sveriges natur

Foto: Jukka Tanner

Blåbruna regeringen slaktar naturskyddet och vill förenkla gruvexploateringar och skogsskövling


av Mattias Bernhardsson
, organisatör Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap
- - -

Med den blåbruna regeringen (Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – styrda av Sverigedemokraterna) väntar huggsexa och oemotsvarad vinstjakt på vår sista orörda natur. Det råder glädjeyra bland stora markägare, skogsbolag, gruvbolag och förorenare. Regeringen lade snabbt ned Miljödepartementet och flyttade miljöfrågorna till Näringsdepartementet. Inriktningen är klar: Det ska bli lättare för kapitalisterna att exploatera sönder naturen.
SD-topp: "man måste deformera miljöbalken"

fredag 18 november 2022

Manifestation för att behålla apoteket i Jordbro

Robert Bielecki från Rättvisepartiet Socialisterna talar på manifestationen för att rädda apoteket.

Idag samlades jordbror till manifestation för att rädda sitt apotek. Den 2 december stänger ICA-ägda Apoteket Hjärtat i Jordbro. Om så sker blir Jordbro – med över 12 000 invånare – helt utan apotek.

onsdag 16 november 2022

Kampanjen för att rädda Jordbros apotek trappas upp

Kö till det "olönsamma" apoteket i Jordbro. Foto: Mattias Bernhardsson

Demonstration fredag kl 12 i Jordbro centrum • Protestbrev till ICA, Apoteket hjärtat, statliga Apoteket, socialministern och kommunstyret

av RS Haninge // Artikel i Offensiv
- - -

Den 9 november hölls ett kampanjmöte i Jordbro på initiativ av Rättvisepartiet Socialisterna för att starta upp kampanjen för att rädda apoteket i Jordbro. Uppåt 20 personer deltog på mötet, där kritiken haglade mot ICA Hjärtats beslut om att lägga ner det ”olönsamma” apoteket i Jordbro.

måndag 14 november 2022

"Vi har inte råd med höjd hyra"

Stoppa Haninge Bostäders hyreshöjningskrav på 6,3 procent

av Louise Strömbäck // Artikel i Offensiv

- - - 

Haninges kommunala bostadsbolag Haninge Bostäder vill höja hyrorna med 6,3 procent inför nästa år. Detta trots att de gjorde en vinst på 47,4 miljoner kronor förra året. Många hyresgäster säger nu ifrån och Rättvisepartiet Socialisterna driver en kampanj mot hyreshöjningen.

tisdag 8 november 2022

Kampanjmöte för att rädda apoteket i Jordbro


Kampanjmöte onsdag 9 november kl 18 på Kaféscenen, ingång från (baksidan) Moränvägen 25

I början av december stänger Apoteket Hjärtat i Jordbro. Det innebär att Jordbro helt kommer att sakna ett apotek trots att Jordbro är en kommundel med över 12 000 invånare. Trots det hävdar Apoteket Hjärtat att det "inte finns en tillräckligt stor efterfrågan på ett apotek i Jordbro" (!).

lördag 5 november 2022

Maktens korridorer inte bara blå

Krönika

av Susann Högye-Bäckman,
Rättvisepartiet Socialisterna & vice ordförande i Seko Pendelklubben
- - -

En ny regering är bildad. Trots att SVT:s valundersökning visade att väljarna helst såg att S ensam bildade regering och endast 4,5 procent önskade en regering med M, KD och L så fick M igenom sin statsminister med SD:s hjälp.
Med Moderaternas ledare Ulf Kristersson som statsminister så väntas ett stort reformpaket med sänkt a-kassa, sjukförsäkring, aktivitetsstöd och flerbarnstillägg. Och skatter! Jo för skatterna är för höga. Allt detta lovade Kristersson att införa de första 100 dagarna, om han blev vald till statsminister.

onsdag 2 november 2022

LO:s avtalskrav på tok för lågt

Reallönerna har sjunkit med 6,2 procent i år och LO kräver futtiga 4,4 procent. Foto: Henrik Brunnsgård

Facktopparna springer storföregarens ärenden medan vinsterna ökar

LO:s styrelse har enats om lönekrav på 4,4 procent samt ett krontal om 1 192 kronor för de som tjänar under 27 100 kronor. Det innebär att man inte kräver kompensation för prisökningarna och det skulle innebära fortsatta sänkta reallöner.

tisdag 18 oktober 2022

Rädda Hemfosaskogen – ett planerat naturreservat som snart huggs ned

En padda i sitt bo mitt där skogsmaskinerna ska dra fram. Fridlyst. Foto: Mattias Bernhardsson

Ideella krafter dokumenterar naturvärden i elfte timmen då Skogsstyrelsen vägrar • Hjälp oss protestera innan skogsmaskinerna sätter igång i dagarna

Ännu ett planerat naturreservat i Haninge är nära att avverkas på grund av Haninge kommuns passivitet i att skydda de skogar kommunen pekat ut som skyddsvärda.